Walne 2016

 

Zawiadomienie
Zawiadomienie - uzupełnienie
Opinia biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe

Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
Sposób realizacji wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu członków S.M. Budynki Rozproszone w dniu 12 czerwca 2015 r.
Projekt uchwał 2016 r.
Poprawki do projektu
Poprawki do projektu uchwał
Projekt uchwał 2016 r. po poprawkach
Pismo o poszerzeniu porządku obrad

Wyjaśnienia Zarządu do uchwał nr 23, 24, 25, 26, 27
 

Wyjaśnienia zarządu do uchwał nr 23, 24, 25, 26, 27
Wyjaśnienia zarządu do uchwały nr 23
Wyjaśnienia zarządu do uchwały nr 24
Wyjaśnienia zarządu do uchwały nr 25
Wyjaśnienia zarządu do uchwały nr 26
Wyjaśnienia zarządu do uchwały nr 27

Załączniki do protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków
 

Protokół
Załączniki od nr 1 do nr 5 – Listy obecności
Zalącznik nr 6 - Porządek obrad
Załącznik nr 6A - Uzupełnienie porządku obrad
Zalącznik nr 7 - Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej
Zalącznik nr 8 - Sposób realizacji wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu
Zalącznik nr 9 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Załącznik nr 10A - Poprawka do projektu uchwały nr 4/2016
Zalącznik nr 11 - Sprawozdanie z działalności zarządu spółdzielni mieszkaniowej Budynki Rozproszone za 2015 r.
Załącznik nr 11A - Zgłoszone poprawki do projektu uchwały nr 5/2016 walnego zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2016 r.
Zalącznik nr 12 - Sprawozdanie rady nadzorczej S.M. Budynki Rozproszone z działalności w roku 2015
Zalącznik nr 13 - Zgłoszone projekty uchawał przez członków SMBR
Zalącznik nr 14 - Zgłoszone poprawki do projetku uchwał nr 22/2016
Zalącznik nr 15 - Zgłoszone poprawki do projetku uchwał nr 23/2016
Zalącznik nr 16 - Zgłoszone poprawki do projetku uchwał nr 24/2016
Zalącznik nr 17 - Zgłoszone poprawki do projetku uchwał nr 25/2016
Zalącznik nr 18 - Zgłoszone poprawki do projetku uchwał nr 26/2016
Zalącznik nr 20 - Protokół komisji wyborczej
Zalącznik nr 21 - Zgłoszenie żądania zmiany porządku obrad walnego zgromadzenia
Zalącznik nr 22 - Protokół komisji wnioskowej
Zalącznik nr 23 - Wniosek do komisji wnioskowej
Zalącznik nr 24 - Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej
Zalącznik nr 25 - Protokół komisji wyborczej
Zalącznik nr 26 - Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystrego nieruchomości stanowiącej działkę nr 462/2 obr. 5 jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście
Zalącznik nr 27 - Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie wyboru rady nadzorczej I tura
Zalącznik nr 28 - Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie wyboru rady nadzorczej II tura
Zalącznik nr 29 - Krajowa rada spółdzelczości
Zalącznik nr 30 - Zgłoszona poprawka do projektu uchwał nr 13/2016