Druki

 

Oświadczenie dotyczące aktualizacji ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu
Wniosek o montaż wodomierza
Wniosek o wydanie identyfikatora nr 1
Wniosek o wydanie identyfikatora nr 1A
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni dla osób fizycznych
Deklaracja przystąpienia do spółdzielni dla osób prawnych
Wniosek o rejestrację w systemie MOL
Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o udostępnienie dokumentów Członkom Spółdzielni
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu