Informacja Wodociągi Miasta Krakowa

Informacja Wodociągi Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna informują, że w dniu 28 marca 2022 r. wpłynęła do siedziby Spółki decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymująca wydaną uprzednio decyzję Prezesa w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat.

Czytaj więcej about Informacja Wodociągi Miasta Krakowa

Przetarg na mieszkanie

Przetarg na mieszkanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Krakowie, ul. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 40/96 w Krakowie o pow. użytkowej 38,30 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, położonego na  pierwszym piętrze z własnością którego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 89/10000 części.

Czytaj więcej about Przetarg na mieszkanie