Praca w spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie zatrudni na umowę o pracę  pracownika na stanowisko:  GOSPODARZA DOMU w wymiarze 0,75 etatu do obsługi budynków przy ul. Brodowicza 5 i ul. Brodowicza 5a w Krakowie.

Do obowiązków gospodarza domu będzie należało utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym budynków i otoczenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Administracji telefon:

 12 411-13-62  lub  696 213 148

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego   na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2  lub  email:   administracja@smcentrum.com.pl . Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Spółdzielnia Mieszkaniowa  Centrum” w Krakowie zatrudni  na umowę o pracę: Administratora w wymiarze pełnego etatu.

Opis stanowiska (ogólny):

 • nadzór nad pracą gospodarzy domów,
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz estetycznym administrowanych budynków i ich otoczenia,
 • bieżące zlecanie konserwacji zasobów mieszkaniowych,
 • prowadzenie korespondencji,
 • obsługa informacyjna mieszkańców.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane techniczne).
 • Obsługa komputera.
 • Doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnotach mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego  w na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2  lub  email:   kadry@smcentrum.com.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Centrum” w Krakowie zatrudni  na umowę o pracę: Inspektora ds. Robót Sanitarnych w wymiarze pełnego etatu.

Opis stanowiska (ogólny):

 • Nadzór nad bieżącą konserwacją budynków mieszkalnych, pracami podwykonawców,
 • Udział w przeglądach i ocenie stanu technicznego nieruchomości budynkowych,
 • Udział w odbiorach prac, sprawdzanie i wycena robót, wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac,
 • Nadzór nad pracami konserwacyjnymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne,
 • Przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń usterek gwarancyjnych i pogwarancyjnych
  w wybranych jednostkach spółdzielni
 • Prowadzenie na bieżąco rejestru usterek gwarancyjnych,
 • Pełnienie nadzoru nad usuwaniem usterek gwarancyjnych oraz innych usterek technicznych,
 • Obsługa informacyjna mieszkańców,

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjalności sanitarnej,
 • Praktyczna znajomość kosztorysowania,
 • Obsługa komputera,
 • Biegła znajomość obsługi programu office
 • Doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnotach mieszkaniowych będą dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego  w na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2  lub  email:   biuro@smcentrum.com.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”