Praca w spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie
zatrudni na umowę o pracę:

Kierownika Działu Technicznego

w wymiarze pełnego etatu

Opis stanowiska (ogólny):

 • Prowadzenie całokształtu spraw wchodzących w zakres działalności technicznej, utrzymanie zasobów Spółdzielni we właściwym stanie technicznym i nadzór nad wykonywaniem prac remontowych i konserwacyjnych.
 • Koordynacja i nadzór nad pracą podległych pracowników

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne budowlane wyższe
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych
 • wiedza w zakresie kosztorysowania, realizacji inwestycji i remontów
 • znajomość specyfiki działalności spółdzielczości mieszkaniowej
 • znajomość prawa budowlanego i prawa spółdzielczego
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego  w na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2  lub  email:   biuro@smcentrum.com.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie
zatrudni na umowę o pracę:

Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych
w wymiarze 0,5 etatu

Opis stanowiska (ogólny):

 • Pełnienie nadzoru techniczno-eksploatacyjnego w zakresie robót konserwacyjnych
  i remontowych dla budynków będących w zasobach Spółdzielni,
 • Przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń usterek gwarancyjnych i pogwarancyjnych
  w wybranych jednostkach spółdzielni,
 • Udział w przeglądach i ocenie stanu technicznego nieruchomości budynkowych,
 • Udział w odbiorach prac, sprawdzanie i wycena robót, Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich i innych,
 • Weryfikacja kosztorysów składanych przez zewnętrzne podmioty.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • Praktyczna znajomość kosztorysowania,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, aktualne zaświadczenie SEP kategorii D i E,
 • Obsługa komputera,
 • Doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnotach mieszkaniowych będą dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego  w terminie do dnia 30.10.2019r. na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, 31-465 Kraków,
ul. Dzielskiego 2  lub  email:  
kadry@smcentrum.com.pl . Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie
zatrudni na umowę o pracę:

Specjalistę ds. księgowości

w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne.
 • Doświadczenie w pracy w księgowości.
 • Obsługa komputera.
 • Znajomość obsługi programu Office.
 • Doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnotach mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego  w na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2  lub  email:   biuro@smcentrum.com.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”