Spełniony obowiązek informacyjny w Centralnej Ewidencji  Emisyjności Budynków

Spełniony obowiązek informacyjny w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” informuje, że jako Zarządca nieruchomości, dopełniła obowiązku informacyjnego dotyczącego źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach Spółdzielni, w Centrali Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Spółdzielnia złożyła deklaracje dla wszystkich budynków będących w jej zarządzie. Informujemy, że właściciele lokali mieszkalnych, bez względu na formę własności, nie muszą składać deklaracji w CEEB.

Informacja Wodociągi Miasta Krakowa

Informacja Wodociągi Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna informują, że w dniu 28 marca 2022 r. wpłynęła do siedziby Spółki decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymująca wydaną uprzednio decyzję Prezesa w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat.

Czytaj więcej about Informacja Wodociągi Miasta Krakowa