Przeglądy kominiarskie i gazowe w zasobach Spółdzielni

Przeglądy kominiarskie i gazowe w zasobach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie informuje, że jedyną firmą wykonującą obowiązkowe przeglądy kominiarskie i gazowe jest Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach, os. Kopernika 18, 34-100 Wadowice. Ponadto informujemy, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 września 2023 r. w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nałożyło obowiązek naRead more about Przeglądy kominiarskie i gazowe w zasobach Spółdzielni[…]