Walne 2018

 

Realizacja wniosków
Sprawozdanie finansowe 2017 cz. 1
Sprawozdanie finansowe 2017 cz. 2
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
Zawiadomienie
Sprawozdanie z działalności zarządu w 2017r.
Sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w 2017r.
Projekt uchwał
Projekt statutu
Projekt regulaminu walnego zgromadzenia
Projekt regulaminu rady nadzorczej
Poprawki do projektu uchwał nr 8/2018 zgłoszone przez członka spółdzielni
Poprawki do projektu uchwał 17/2018 zgłoszone przez członka spółdzielni
Zgłoszone poprawki do projektu uchwały nr 8/2018 (dotyczy regulaminu walnego zgromadzenia)
Zgłoszone poprawki do projektu uchwały nr 17/2018 (dotyczy statutu spółdzielni)