Odmowa ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przy ul. Bosaków 5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” informuje, że Prezydent Miasta Krakowa orzekł o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przy ul. Bosaków 5 poprzez zezwolenie na założenie stacji bazowej sieci Play na dachu budynku.

Bardzo dziękujemy Mieszkańcom za czynny udział w procesie niedopuszczenia w/w inwestycji na dachu budynku. Załączamy treść decyzji.

Spółdzielnia – Play: 1:0 !

Dezycja Prezydenta Miasta Krakowa