Prośba o zakończenie robót instalacji c.o.

S.M. „Centrum” uprzejmie prosi o zakończenie wszystkich robót przy instalacji centralnego ogrzewania i grzejnikach w budynkach należących do zasobów Spółdzielni

w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 września 2022 r. Po tym terminie nastąpi przygotowanie do rozruchu instalacji centralnego ogrzewania.