Ważna informacja dla mieszkańców budynków Wiśniowa 14, 16, 18, 20 i Żytnia 15, 17.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” uprzejmie informuje, że w związku z planowaną zmianą oznakowania parkingów, Mieszkańcy budynków Wiśniowa 14, 16 ,18, 20 oraz Żytnia 15, 17 od dnia 01.04.2022 r. mogą starać się o wydanie identyfikatorów parkingowych.

Zgodnie z Regulaminem określającym zasady parkowania, warunkami otrzymania identyfikatora są:

  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
  • złożenie pisemnego wniosku o wydanie identyfikatora. Wniosek można złożyć na dziennik podawczy, elektronicznie pod adresem administracja@smcentrum.com.pl lub u Gospodarza domu,
  • wniesienie opłaty 4 zł na Konto Spółdzielni: Bank Pocztowy S.A. O/Kraków: 07 1320 1856 2917 3228 2000 0001,
  • brak zaległości w opłatach czynszowych za lokal.

Ponadto informujemy, że na jeden lokal może być wydany tylko jeden identyfikator.

Wnioski o wydanie identyfikatora są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni https://www.smcentrum.com.pl/  w zakładce „Druki” – Druk nr 1, w siedzibie Spółdzielni (Portiernia) lub u Gospodarza domu.