Spełniony obowiązek informacyjny w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” informuje, że jako Zarządca nieruchomości, dopełniła obowiązku informacyjnego dotyczącego źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach Spółdzielni, w Centrali Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Spółdzielnia złożyła deklaracje dla wszystkich budynków będących w jej zarządzie.

Informujemy, że właściciele lokali mieszkalnych, bez względu na formę własności, nie muszą składać deklaracji w CEEB.