Roboty naprawcze ul. Grunwaldzka 24

Termin rozpoczęcia prac związanych z naprawą płyty parkingowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24 uległ nieplanowanemu przesunięciu z winy wykonawcy na 09.06.2022r. Termin zakończenia naprawy przewiduje się do 08.07.2022r.

Powyższy termin może ulec zmianie ze względu na problemy z dostawami materiałów budowlanych. W związku z powyższym przypominamy, że w tym okresie nie będzie możliwe korzystanie z garaży znajdujących się na górnej płycie, a także przejazd samochodów. W razie pytań prosimy kontaktować się z Działem Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” tel.: 12-417-34-09. Wykonawcą robót budowlanych jest Firma „RKD”. Samochody zostawione na płycie parkingu zostaną odholowane na parking miejski na koszt właściciela pojazdu.

Przepraszamy za wynikłe opóźnienia oraz utrudnienia.