Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie ul. M. Dzielskiego 2 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie w 2023 roku niżej wymienionych robót:

  1. Wymianę wodomierzy po okresie legalizacji oraz montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi w budynkach S. M. „CENTRUM”
  2. Wykonanie remontu drogi, parkingu i chodników, wraz z robotami towarzyszącymi przy budynkach Zaułek Wileński 5-7
  3. Wykonanie remontu chodnika, wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku Środkowa 12
  4. Wykonanie remontu chodnika, wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku Brogi 43
  5. Wykonanie dostawy oraz montaż instalacji fotowoltaiki na dachu budynku Bosaków 5
  6. Wykonanie montażu inteligentnego oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach Żytnia 15, Żytnia 17, Wiśniowa 14 i Wiśniowa 16.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12 417-34-09
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert: do 04.08.2023 r. do godz. 12 00 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

  • unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
  • swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Termin wniesienia wadium najpóźniej do 03.08.2023 r. do godz. 10 00.

Szczegółowa specyfikacja przetargowa w cenie 100,00 zł (za każdą specyfikację), dostępna drogą elektroniczną na e-maila będzie ponownie wysyłana od: 19.07.2023 r. po przesłaniu kopii wpłaty.

Opłatę za specyfikację oraz wadium określone w SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni: Bank PKO BP S.A.O/Kraków 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255