Informacja w sprawie identyfikatorów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” informuje, że z dniem 29 czerwca rozpoczyna wymianę identyfikatorów uprawniających do parkowania samochodów osobowych na terenie posesji.

Wymienić lub otrzymać identyfikator można w dowolnym momencie, jednak obecnie obowiązujące identyfikatory tracą ważność.

Aby otrzymać identyfikator należy wypełnić „Wniosek o wydanie identyfikatora” znajdujący się na stronie internetowej smcentrum.com.pl (zakładka „Druki”) oraz dostępny w siedzibie Spółdzielni a także wpłacić kwotę 10 zł (dziesięć złotych) na konto: Bank Pocztowy S.A. O/Kraków 07 1320 1856 2917 3228 2000 0001.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni osobiście, przesłać pocztą lub wysłać skan e-mailem na adres biuro@smcentrum.com.pl.

Zgodnie z S 7 ust. 4 Regulaminu parkowania, identyfikatory wydawane są do 14 dni od daty złożenia poprawnego wniosku. Po wcześniejszym kontakcie pracownika, odbiór identyfikatora nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dzielskiego 2, piętro II, pokój 232 i 233.

Na jeden lokal może być wydany tylko jeden identyfikator. Identyfikatory przysługują wyłącznie osobom, które nie zalegają z opłatami.

Regulamin parkowania dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie smcentrum.com.pl w zakładce „Regulaminy”.