Protokół z głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia

Uprzejmie informujemy, że w folderze „Dla Członków – Walne Zgromadzenie” został zamieszczony

„Protokół z głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”.