Adres mailowy dziennika podawczego, na który można przesyłać korespondencję.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie informuje, iż adresem e-mailowym na który można przesyłać korespondencję (interwencje/zapytania/sprawy) jest biuro@smcentrum.com.pl. Podany adres e-mailowy jest jedynym oficjalnym, elektronicznym kanałem dziennika podawczego. Korespondencja przesyłana na inne adresy e-mailowe nie będzie rozpatrywana.