Lustracja 2019-2022

Informujemy, że w zakładce „Informacje dla członków – Lustracja” został zamieszczony protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r, przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.  

Lustracja stwierdziła poprawność działań Spółdzielni we wszystkich aspektach jej działalności oraz, że ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie była dobra i umożliwiała terminowe regulowanie wszelkich jej zobowiązań, tak o charakterze publiczno – prawnym jak i wobec kontrahentów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.