Rozpoczęcie dostawy ciepła przez MPEC S.A. w Krakowie z dniem 9 października