Przetarg nieograniczony na roboty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie ul. M. Dzielskiego 2 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie w 2022 roku niżej wymienionych robót:

  1. Prace projektowe w zakresie instalacji sanitarnych.
  2. Wymiana zaworów podpionowych.
  3. Wykonanie wiat śmietnikowych.
  4. Docieplenia stropodachów i wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków.
  5. Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12 417-34-09

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert: do 10.06.2022 r. do godz. 1200 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

  • unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
  • swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Szczegółowa specyfikacja przetargowa w cenie 100,00 zł, dostępne drogą elektroniczną na e-maila od 21.05.2022 r. po przesłaniu kopii wpłaty.

Opłatę za specyfikację oraz wadium określone w SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni: Bank PKO BP S.A.O/Kraków 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255