MPEC – ceny maksymalne

Informacja o najniższych cenach dostawy ciepła obowiązujących od dnia 1 marca 2023 r. dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

https://www.mpec.krakow.pl/news/ceny-maksymalne/58