Kontrole Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczenia

Informujemy Mieszkańców, że w zasobach naszej Spółdzielni rozpoczęły się kontrole Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z udziałem Straży Miejskiej w sprawie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z USTAWĄ SEGREGACJA ŚMIECI JEST OBOWIĄZKIEM.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone, że w danej nieruchomości odpady komunalne nie są prawidłowo segregowane, to zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa opłata za wywóz nieczystości wzrośnie z kwoty 23,00 zł na osobę do wysokości 46,00 zł na osobę zamieszkałą w budynku.