Informacja o dokonywaniu przez mieszkańców odczytów wodomierzy

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Krakowie. W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie nowej taryfy dotyczącej cen wody i odprowadzania ścieków od 28.05.2021 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracamy się z uprzejma prośbą o:

ODCZYT STANÓW WODOMIERZY NA DZIEŃ 27.05.2021r. w mieszkaniach nie posiadających wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu drogą radiową.

W związku z trwającym stanem epidemii „COVID-19”, dbając o zdrowie naszych mieszkańców prosimy o przekazanie stanów wodomierzy do SM CENTRUM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail techniczny@smcentrum.com.pl lub biuro@smcentrum.com.pl bądź pod numer telefonu 12/417 34 09.