Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy w budynkach: Gdańska 24, 28, 29, 32, 34; Lublańska 14, 16; Nadrzeczna 4, 6, 8; Zaułek Wileński 1, 5, 7.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie informuje o zleconych firmie Ista pracach polegających na wymianie legalizacyjnej wodomierzy.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie mieszkań. Poniżej harmonogram wymiany.