Harmonogram koszenia trawy 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie informuje, że od maja 2024 rozpoczyna się koszenie trawy na terenie spółdzielni. Poniżej przedstawiamy harmonogram.