HARMONOGRAM WYMIANY LEGALIZACYJNEJ WODOMIERZY W BUDYNKACH: ŻYTNIA 15-17; WIŚNIOWA 14-20; WILEŃSKA 7A-F; 29 LISTOPADA 41; FERTNERA 1; PRĄDZYŃSKIEGO 12-16; – I TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie informuje o zleconych firmie Ista pracach polegających na wymianie legalizacyjnej wodomierzy w pierwszym terminie.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie mieszkań. Poniżej harmonogram wymiany.