HARMONOGRAM WYMIANY LEGALIZACYJNEJ WODOMIERZY W BUDYNKACH: ZAUŁEK WILEŃSKI 1,5,7; NADRZECZNA 4,6,8; GDAŃSKA 24,29,32,34,40; LUBLAŃSKA 14, 16; – II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie informuje o zleconych firmie Ista pracach polegających na wymianie legalizacyjnej wodomierzy w drugim terminie.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie mieszkań. Poniżej harmonogram wymiany.