Plany 2016

 

Plan remontowy na rok 2016
Plan finansowy na 2016 r.
Plan kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych na 2016 rok
Dane uzupełniające do planu
Plan działalnosci ekspoatacji podstawowej na 2016 rok
Plan kosztów lokali użytkowych na 2016 rok
Plan kosztów eksploatacji dźwigów na 2016 rok
Plan kosztów eksploatacji dźwigów w/g osób na 2016 rok
Koszty zarządu na 2016 rok
Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2016 rok
Plan fuduszu mistrzowskiego na rok 2016
Plan wyniku działalności spółdzielni za 2016 rok
Fundusze spółdzielni na 2016 rok