Informacja o logowaniu

Funkcjonalność polegająca na dostępie do stron wymagających uwierzytelnienia będzie możliwa w najbliższym czasie. Aby otrzymać poprawny login i hasło, należy skontaktować się z Administracją Spółdzielni. 

[insert_php]

if ( is_user_logged_in() )
{
header(„Location: http://comnet2.compower.pl/dabie”);
}
[/insert_php]