Ebok

 

Informujemy, że został uruchomiony system udostępniania informacji e-BOK.

Zadaniem tego systemu jest udostępnienie informacji czynszowych zainteresowanym mieszkańcom.

Dla każdego lokalu udostępniane są dane, takie jak:

  • składniki opłat,
  • zasoby lokalu,
  • salda subkont lokalu,
  • kartoteka lokalu,
  • informacje o zaległościach w opłatach.
  • dane rozliczeniowe

Dostęp do systemu e-BOK jest tylko dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu.

Aby uzyskać login i hasło do danych zawartych w systemie prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dzielskiego 2 pok. 226 z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Wniosek do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)