Dział Techniczny

Dział Techniczny
tel. 12 417-34-09

centrala: 12 411-75-75 wew. 17,18
pokoje nr : 218, 219

Pracownicy Działu:

mgr inż. Adam Chochla – Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych

mgr inż. Renata Sendor – Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych

mgr inż. Mateusz Miller – Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych

mgr inż. Krzysztof Tyrpuła – Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych

 

Dział prowadzi sprawy związane z:

 1. Nadzór bieżący nad prawidłowym przebiegiem i jakością prac remontowo-modernizacyjnych :
  • wymiana okien klatek schodowych, okien piwnicznych, okien w maszynowni,
  • remonty kapitalne i awaryjne dachów,
  • remonty kapitalne i awaryjne dróg,
  • remonty kapitalne i awaryjne chodników,
  • remonty i budowa nowych miejsc parkingowych,
  • ocieplenia budynków i loggii balkonowych,
  • prace na wysokości (naprawy balkonów , naprawa i wymiana obróbek blacharskich),
  • malowanie klatek schodowych
  • regulacje hydrauliczne c.o.
  • wymiana WLZ
  • remonty kapitalne i awaryjne instalacji wod.-kan. , gaz. , c.o.
  • wymiana dźwigów
 2. Bieżący nadzór nad postępowaniami przetargowymi (przygotowanie przetargów w zakresie specyfikacji przetargowych , projektów umów, koordynacja prac Komisji Przetargowych, udział w pracach Komisji przetargowych).
 3. Załatwianie spraw związanych z awariami dachów, loggii balkonowych (przecieki), czyli ogólnie spowodowanymi opadami atmosferycznymi .
 4. Przyjmowanie i zlecanie zgłoszeń związanych z awariami wod.kan.-gaz. c.o. (nie prowadzimy spraw spowodowanych awariami wewnętrznych instalacji).
 5. Nadzór nad prawidłowym działaniem przewodów kominowych i przeprowadzaniem ustawowych przeglądów kanałów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) – sprawy kominiarskie.
 6. Przygotowujemy opinie w zakresie możliwości adaptacji lokali użytkowych na mieszkania i odwrotnie.
 7. Organizujemy wspólnie z Działem Administracji przeglądy roczne w budynkach.
 8. Wydajemy zgody i określamy warunki techniczne planowanych do wykonania przez dysponentów lokali prac remontowych i modernizacyjnych:
  • wymiana wewnętrznych instalacji w mieszkaniach ,
  • układanie terakoty, parkietu, na podłogach, fliz na ścianach,
  • wymiana drzwi zewnętrznych i okien,
  • wymiany grzejników,
  • zabudowy balkonów, korytarzy, innych wspólnego użytkowania pomieszczeń w budynku,
  • zmiana ścianek działowych, zabudowa krat na oknach, inne prace które w jakikolwiek sposób ingerują w konstrukcję lub instalacje budynku
 9. Prowadzenie ksiąg obiektów budynków.
 10. Przygotowanie planów remontowo-modernizacyjnych rocznych i wieloletnich.
 11. Inne prace zlecane na bieżąco przez Zarząd Spółdzielni w zakresie różnych analiz i możliwości technicznych przyszłych remontów .

Uwaga!

       Pomimo obowiązku uzyskania zgód na wykonanie głównych remontów w lokalach mieszkalnych i użytkowych (bez względu na charakter własności lokalu) tzw. ponadnormatywne wyposażenie mieszkań, zachęcamy wszystkich dysponentów lokali planujących remonty do wcześniejszej konsultacji z pracownikami Działu Technicznego, którzy już wstępnie określą Państwu jakie prace są dozwolone i możliwe do wykonania; a jakie nie, jakie uzgodnienia należy dokonać ze Spółdzielnią lub instytucjami zewnętrznymi. Pozwoli to Państwu na przygotowanie właściwego wniosku o uzgodnienie prac remontowych ze Spółdzielnią, ułatwi przygotowanie się do remontu (organizacja prac remontowych, zakup właściwych materiałów, stolarki drzwiowej i okiennej itp.).