Dział Administracji

Dział Administracji
tel.12 411-13-62,
pokoje nr : 232, 233

Pracownicy   Działu:

mgr Jakub Walczak – Kierownik Działu Administracji

mgr inż. Małgorzata Apolonia Wójcik – Inspektor ds. Rozliczania Mediów


mgr Katarzyna Gajos  – Rejon administracyjny I

Al. 29 Listopada 41
Al. 29 Listopada 57-59

ul. Augustiańska 17
ul. Bocheńska 3

ul. ul. Brogi 40
ul. Fertnera 1
ul. Filipa 9
ul. Głowackiego 32
ul. Józefa 46
ul. Klemensiewicza 4
ul. Kremerowska 5

ul. Kremerowska 7a
ul. Kremerowska 9
ul. Łobzowska 57
ul. Łobzowska 57
ul. Łokietka 10b, 10c
ul. Mała 1
ul. Mała 3
ul. Miechowity 7
ul. Nadrzeczna 8
ul. Piekarska 2
ul. Prądzyńskiego 12
ul. Prądzyńskiego 14
ul. Prądzyńskiego 16
ul. Skawińska 14
ul. Smoleńsk 15
ul. Smoleńsk 17
ul. Środkowa 12
ul. Wietora 1
ul. Wileńska 24
ul. Wileńska 9a
ul. Wileńska 7
ul. Wiśniowa 14
ul. Wiśniowa 16
ul. Wiśniowa 18
ul. Wiśniowa 20
ul. Zaułek Wileński 1
ul. Zaułek Wileński 5, 7
ul. Żytnia 15, 17


Anna Morawska – Rejon administracyjny II

ul. Bandurskiego 62a
ul. Bosaków 5
ul. Brodowicza 1
ul. Brodowicza 5
ul. Brodowicza 5a
ul. Brodowicza 5c
ul. Brodowicza 6
ul. Brodowicza 6a

ul. Brogi 9-13
ul. Brogi 19
ul. Brogi 43
ul. Cieplińskiego 50

ul. Cieplińskiego 52
ul. Gdańska 24
ul. Gdańska 28
ul. Gdańska 29
ul. Gdańska 32
ul. Gdańska 34
ul. Gdańska 40

ul. Grunwaldzka 24
ul. Kryniczna 2
ul. Kryniczna 17

ul. Kryniczna 19
ul. Lotnicza 1
ul. Lotnicza 3
ul. Lotnicza 8
ul. Lotnicza 20
ul. Lotnicza 22
ul. Lublańska 14
ul. Lublańska 16
ul. Nadrzeczna 4
ul. Nadrzeczna 6
ul. Narzymskiego 9
ul. Narzymskiego 24
ul. Narzymskiego 25
ul. Narzymskiego 26
ul. Narzymskiego 32
ul. Olszańska 16
ul. Olszańska 20
ul. Retoryka 4, 4a, 4b, 4c
ul. Raciborskiego 17
ul. Senatorska 25
ul. Sołtyka 12
ul. Starowiślna 25
ul. Starowiślna 25b
ul. Starowiślna 30
ul. Starowiślna 30a


 

Dział Administracji zajmuje się prowadzeniem spraw wchodzących w zakres działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi a w szczególności:

– zapewnieniem właściwego stanu sanitarnego, porządkowego i estetycznego w zasobach mieszkaniowych i terenach przynależnych do budynków,

– zlecaniem konserwacji w zakresie zieleni, robót stolarskich, ślusarskich, szklarskich, murarskich, domofonowych, elektrycznych, jak również zlecanie usuwania usterek oraz nadzór nad prawidłowością ich usuwania,

– załatwiania wszelkich interwencji lokatorów oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających o naruszenie regulaminu porządku domowego.

Segregacja śmieci

Do pojemnika na surowce wtórne należy wrzucać tylko rzeczy suche nie zawierające płynów.

Zgniatajmy opakowania tekturowe, butelki plastikowe, opakowania z soków, mleka itp., które składowane są w pojemniku żółtym. Niezgniatane tych opakowań znacznie zwiększa koszty wywozu odpadów.

Nie należy wrzucać odpadów z grupy niebezpiecznych lub wielomateriałowego sprzętu elektronicznego. Takie odpady muszą trafić do specjalnego punku utylizacji.

Jeśli to co chcemy wyrzucić nie mieści się w domowym koszu, zalicza się do odpadów wielkogabarytowych. Z wyrzucaniem takich odpadów należy poczekać na akcję „wystawka”.

Jak już informowaliśmy poprzez ogłoszenia na bramach wejściowych odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpłatnie jeden raz w miesiącu w każdy trzeci piątek. Odpady należy wystawić kilka dni przed planowanym wywozem, najpóźniej do środy poprzedzającej trzeci piątek danego miesiąca.