Dział Administracji

Dział Administracji
tel.12 411-13-62,
pokoje nr : 217, 232, 233

Pracownicy   Działu:

Teresa Waś – Kierownik Dz. Administracji


Grażyna Anna Szymoniak – st. Administrator rejonu „Nauczycielskie”
ul. Bandurskiego 62A
ul. Brodowicza 1, 5, 5A, 6, 16
ul. Cieplińskiego 50, 52
ul. Grunwaldzka 24
ul. Kielecka 36
ul. Kryniczna 2, 17, 19
ul. Lotnicza 8, 20, 22
ul. Narzymskiego 24, 26, 32
ul. Olszańska 16, 20


Adrianna Język – Administrator rejonu Wiśniowa / Stare Miasto

Rejon „Stare Miasto”
ul. Senatorska 25
ul. Starowiślna 25
ul. Starowiślna 30, 30A
ul. Józefa 46
ul. Bocheńska 3
ul. Augustiańska 17
ul. Piekarska 2
ul. Skawińska 14
ul. Wietora 1

Rejon „Wiśniowa”
ul. Nadrzeczna 8
ul. Prądzyńskiego 12,14
ul. Prądzyńskiego 16
ul. Wileńska 7
ul. Wileńska 24
ul. Wileńska 9a
ul. Zaułek Wileński 5,7
Al. 29-Listopada 41
ul. Zaułek Wileński 1
Pawilon 29 Listopada 57/59


Lucyna Knapik   –  Administrator rejonu „Olsza”
ul. Bosaków 5
ul. Brogi 9-13, 19, 40, 43,
ul. Gdańska 24, 28, 29, 32, 34, 40
ul. Klemensiewicza 4
ul. Lublańska 14, 16
ul. Miechowity 7
ul. Nadrzeczna 4, 6
ul. Środkowa 12


Jerzy Rewilak – Administrator rejonu  „Stare Miasto / Wiśniowa”

Rejon „Stare Miasto”
ul. Filipa 9
ul. Głowackiego 32
ul. Łokietka 10B
ul. Łobzowska 57
ul. Kremerowska 5,9
ul. Mała 1,3
ul. Smoleńsk 15,17
ul. Retoryka 4,4a,4b
ul. Sołtyka 12

Rejon „Wiśniowa”
ul. Wiśniowa 14, 16
ul. Wiśniowa 18, 20
ul. Żytnia 15, 17
ul. Fertnera 1,

Dział Administracji zajmuje się prowadzeniem spraw wchodzących w zakres działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi a w szczególności:

– zapewnieniem właściwego stanu sanitarnego, porządkowego i estetycznego w zasobach mieszkaniowych i terenach przynależnych do budynków,

– zlecaniem konserwacji w zakresie zieleni, robót stolarskich, ślusarskich, szklarskich, murarskich, domofonowych, elektrycznych, jak również zlecanie usuwania usterek oraz nadzór nad prawidłowością ich usuwania,

– załatwiania wszelkich interwencji lokatorów oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających o naruszenie regulaminu porządku domowego.

Segregacja śmieci

Do pojemnika na surowce wtórne należy wrzucać tylko rzeczy suche nie zawierające płynów.

Zgniatajmy opakowania tekturowe, butelki plastikowe, opakowania z soków, mleka itp., które składowane są w pojemniku żółtym. Niezgniatane tych opakowań znacznie zwiększa koszty wywozu odpadów.

Nie należy wrzucać odpadów z grupy niebezpiecznych lub wielomateriałowego sprzętu elektronicznego. Takie odpady muszą trafić do specjalnego punku utylizacji.

Jeśli to co chcemy wyrzucić nie mieści się w domowym koszu, zalicza się do odpadów wielkogabarytowych. Z wyrzucaniem takich odpadów należy poczekać na akcję „wystawka”.

Jak już informowaliśmy poprzez ogłoszenia na bramach wejściowych odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpłatnie jeden raz w miesiącu w każdy trzeci piątek. Odpady należy wystawić kilka dni przed planowanym wywozem, najpóźniej do środy poprzedzającej trzeci piątek danego miesiąca.