Dział Administracji

Dział Administracji
tel.12 411-13-62,
pokoje nr : 217, 232, 233

Pracownicy   Działu:

Wit Sumara – Kierownik Dz. Administracji


Jakub Walczak  – Rejon administracyjny I

ul. Fertnera 1,
ul. Prądzyńskiego 12, 14, 16
ul. Wiśniowa 14, 16, 18, 20
ul. Wileńska 7, 9a, 24
ul. Zaułek Wileński 1, 5, 7
ul. Żytnia 15, 17
ul. Augustiańska 17
ul. Józefa 46
ul. Bocheńska 3
ul. Piekarska 2
ul. Skawińska 14
ul. Wietora 1
Pawilon 29 Listopada 57/59


Małgorzata Wójcik – Rejon administracyjny II

ul. Bosaków 5
ul. Brogi 9-13, 19, 40, 43
ul. Gdańska 24, 28, 29, 32, 34, 40
ul. Raciborskiego 17 – Garaże
ul. Kremerowska 5, 7, 9
ul. Mała 1, 3
ul. Retoryka 4,4a,4b
ul. Smoleńsk 15,17


Adrianna Język – Rejon administracyjny III

Al. 29-Listopada 41
ul. Brodowicza 1, 5, 5a, 6, 16
ul. Klemensiewicza 4
ul. Lublańska 14, 16
ul. Miechowity 7
ul. Nadrzeczna 4, 6, 8
ul. Środkowa 12
ul. Filipa 9
ul. Głowackiego 32
ul. Łobzowska 57
ul. Łokietka 10B


Anna Morawska – Rejon administracyjny IV

ul. Bandurskiego 62a
ul. Cieplińskiego 50, 50a, 52
ul. Grunwaldzka 24
ul. Kielecka 36
ul. Kryniczna 2, 17, 19
ul. Lotnicza 1, 3, 8, 20, 22
ul. Narzymskiego 9, 24, 25, 26, 32
ul. Olszańska 16, 20
ul. Senatorska 25
ul. Starowiślna 25, 30, 30A
ul. Sołtyka 12

 

Dział Administracji zajmuje się prowadzeniem spraw wchodzących w zakres działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi a w szczególności:

– zapewnieniem właściwego stanu sanitarnego, porządkowego i estetycznego w zasobach mieszkaniowych i terenach przynależnych do budynków,

– zlecaniem konserwacji w zakresie zieleni, robót stolarskich, ślusarskich, szklarskich, murarskich, domofonowych, elektrycznych, jak również zlecanie usuwania usterek oraz nadzór nad prawidłowością ich usuwania,

– załatwiania wszelkich interwencji lokatorów oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających o naruszenie regulaminu porządku domowego.

Segregacja śmieci

Do pojemnika na surowce wtórne należy wrzucać tylko rzeczy suche nie zawierające płynów.

Zgniatajmy opakowania tekturowe, butelki plastikowe, opakowania z soków, mleka itp., które składowane są w pojemniku żółtym. Niezgniatane tych opakowań znacznie zwiększa koszty wywozu odpadów.

Nie należy wrzucać odpadów z grupy niebezpiecznych lub wielomateriałowego sprzętu elektronicznego. Takie odpady muszą trafić do specjalnego punku utylizacji.

Jeśli to co chcemy wyrzucić nie mieści się w domowym koszu, zalicza się do odpadów wielkogabarytowych. Z wyrzucaniem takich odpadów należy poczekać na akcję „wystawka”.

Jak już informowaliśmy poprzez ogłoszenia na bramach wejściowych odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpłatnie jeden raz w miesiącu w każdy trzeci piątek. Odpady należy wystawić kilka dni przed planowanym wywozem, najpóźniej do środy poprzedzającej trzeci piątek danego miesiąca.