Walne 2019

 

Sprawozdanie finansowe 2018 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Informacja w sprawie wykonania wniosków polustracyjnych 2013 - 2015
Zawiadomienie
Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
Projekt uchwał