Ogłoszenie o pracę – inspektor robót sanitarnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum w Krakowie zatrudni na umowę o pracę Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych w wymiarze pełnego etatu.

Opis stanowiska (ogólny):

 • Nadzór nad bieżącą konserwacją budynków mieszkalnych, pracami podwykonawców,
 • Udział w przeglądach i ocenie stanu technicznego nieruchomości budynkowych,
 • Udział w odbiorach prac, sprawdzanie i wycena robót, wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac,
 • Nadzór nad pracami konserwacyjnymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne,
 • Przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń usterek gwarancyjnych i pogwarancyjnych w wybranych jednostkach spółdzielni,
 • Prowadzenie na bieżąco rejestru usterek gwarancyjnych,
 • Pełnienie nadzoru nad usuwaniem usterek gwarancyjnych oraz innych usterek technicznych,
 • Obsługa informacyjna mieszkańców,
 • Rozliczanie oraz analiza zużycia mediów w tym c.o. , woda

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • Praktyczna znajomość kosztorysowania,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych,
 • Obsługa komputera,
 • Biegła znajomość obsługi programu office,
 • Doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnotach mieszkaniowych będą dodatkowym atutem,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2 lub email: biuro@smcentrum.com.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”