Oświadczenia w sprawie ilości osób

Oświadczenia w sprawie ilości osób

Przypominamy, że do wszystkich skrzynek pocztowych zostały dostarczone druki oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalach. Prosimy o jak najszybsze ich wypełnienie i zwrot do Działu Administracji. Obowiązek składania stosownych oświadczeń spoczywa zarówno na członkach Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych jak i właścicielach lokali mieszkalnych, którzy nie posiadają praw członkowskich.

Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.


W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, że wszystkie grunty, na których stoją budynki mieszkalne, zostały przez Spółdzielnię wykupione od Gminy Kraków na korzystnych warunkach finansowych w latach poprzednich. Prawo własności zostało ujawnione w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni pozostają jedynie nieruchomości zabudowane pawilonami handlowymi, garażami, drogi wewnętrzne i place zabaw. Czytaj więcej about Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.